Categories
News

บริการทำความสะอาด: วิธีทำความสะอาดแก้ปัญหาพื้นลื่น ลดโอกาสเสี่ยงตายจากการเดินลื่นล้มในบ้าน

บริการทำความสะอาด: วิธีทำความสะอาดแก้ปัญหาพื้นลื่น ลดโอกาสเสี่ยงตายจากการเดินลื่นล้มในบ้าน วิธีทำความสะอาดพื้น แก้ปัญหาพื้นลื่นด้วยวิธีง่าย ๆ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในบ้าน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ป้องกันการเดินลื่นล้มในบ้าน

Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: เทคนิคการเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เหมาะกับพื้นที่

บริหารจัดการอาคาร: เทคนิคการเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เหมาะกับพื้นที่ กล้องวงจรปิดที่เหมาะกับบ้านพักอาศัย โดยทั่วไปหลักการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดสำหรับติดตั้งที่บ้านพักนั้น จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือกล้องติดภายในอาคารและกล้องติดภายนอกอาคาร

Categories
News

บริการทำความสะอาด: การเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดโถส้วม

บริการทำความสะอาด: การเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดโถส้วม ห้องน้ำ ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของบ้าน ซึ่งแน่นอนว่า ทุกบ้านต้องมีห้องน้ำอยู่แล้ว
และเราก็ต้องใช้ห้องน้ำทุกวัน ดังนั้น ในเรื่องของการทำความสะอาดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะห้องน้ำภายในนั้นส่งผลต่อสุขอนามัยของคนในบ้านด้วย แถมห้องน้ำยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ เพราะคราบสกปรกก็อาจจะเกาะอยู่ตามพื้นห้องน้ำ และบริเวณโถสุขภัณฑ์

Categories
News

บริการด้านอาหาร: รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ มีผลดีอย่างไรต่อร่างกาย

บริการด้านอาหาร: รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ มีผลดีอย่างไรต่อร่างกาย การรับประทานอาหาร เป็นกิจวัตรประจำวันของเราอย่างหนึ่ง และเป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีวิต การที่เราได้รับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ก็จะส่งผลให้ร่างกายของเรามีสุขภาพดีตามไปด้วย ซึ่งหลักการรับประทานอาหารให้ได้ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด คือการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และควรเพิ่มความสำคัญของการรับประทานอาหารแต่ละหมู่ให้มีความหลากหลาย ไม่จำเจอยู่เพียงอาหารไม่กี่ชนิด

Categories
News

บริการทำความสะอาด: เคล็ดลับทำความสะอาดห้องน้ำ โดยไม่พลาดจุดสำคัญ

บริการทำความสะอาด: เคล็ดลับทำความสะอาดห้องน้ำ โดยไม่พลาดจุดสำคัญ ห้องน้ำ ถือว่าเป็นบริเวณที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา เพราะเราจะต้องทำกิจวัตรภายในห้องน้ำ และห้องน้ำก็เป็นจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อโรคได้ง่าย เพราะเป็นส่วนที่เราใช้ในการชะล้างร่างกาย ซึ่งคราบสกปรกอาจจะเกิดการสะสมและฝังอยู่บนพื้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลย

Categories
News

บริการทำความสะอาด: การเลือกซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำ

บริการทำความสะอาด: การเลือกซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำ ในปัจจุบัน ตามท้องตลาดก็มีน้ำยาทำความสะอาดให้เราดลือกมากมายหลายยี่ห้อ
หลายสูตร ซึ่งก็มีความแตกต่างกัน บางคนชอบเลือกซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำที่เขียนว่าสูตรเข้มข้น