Categories
Health News

การบำบัดด้วยฟาจสำหรับการติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียม

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานซึ่งใช้ไวรัสรักษามัยโคแบคทีเรียมการติดเชื้อที่ร้ายแรงนั้นเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่า การใช้วิธีการรักษาแบบทดลอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการรักษาในผู้ป่วยมากกว่าครึ่ง การบำบัดโดยใช้ไวรัสที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โดยให้รายละเอียดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเกี่ยวกับการใช้พวกมันในการรักษาโรคติดเชื้อร้ายแรงที่วางรากฐานสำหรับการทดลองทางคลินิกในอนาคต

Categories
News

การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน หรือตรวจสุขภาพของหู

การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน หรือตรวจสุขภาพของหู การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน หรือตรวจสุขภาพหู เป็นการตรวจการทำงานของหูและระบบโสตประสาท เพื่อประเมินหาระดับการได้ยินเสียงของบุคคลอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยิน และวินิจฉัยความผิดปกติของระบบการได้ยิน โดยผู้ที่มีการได้ยิน “ปกติ” จะมีระดับที่เริ่มได้ยินเสียงอยู่ระหว่าง -10 ถึง 25 เดซิเบล หากมากกว่า 25 เดซิเบล ถือว่ามีความผิดปกติของการได้ยิน

Categories
News

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!